OEM

8678 OEM

Quảng cáo Xếp hình lắp ráp
Quảng cáo Xếp hình lắp ráp
140.000  200.000 - 30%
Đã bán 48
47.000  65.000 - 28%
Đã bán 56
47.000  65.000 - 28%
Đã bán 69
46.000  65.000 - 29%
Đã bán 105
43.000  65.000 - 34%
Đã bán 171
240.000 
Đã bán 47
44.000  65.000 - 32%
Đã bán 143
194.000  200.000 - 3%
Đã bán 30
38.000  70.000 - 46%
Đã bán 69
75.000  100.000 - 25%
Đã bán 7
47.000  65.000 - 28%
Đã bán 78

Hàng OEM được cung cấp từ các đơn vị sản xuất nhưng không có thương hiệu mà chỉ gắn mác OEM. Vì vậy giá các sản phẩm OEM sẽ thấp hơn so với hàng có thương hiệu, nhưng không vì thế chất lượng sẽ thấp hơn.

Thông tin này có hữu ích với bạn ?